Monday, October 2, 2017

Tööjuttu

Esimese kuu lõpuks olen saanud ka tööle asuda. Kui saabudes paar nädalat vaid erinevaid WORDi projektipaiku külastasime, siis viimasel nädalal oleme saanud anda ka oma panuse organisatsiooni töösse. Minu valdkonnaks on naiste teavitamine hügieeni teemal ning käin koolides teismelistele tüdrukutele rääkimas hügieenist, menstruatsioonist, kontraseptsioonist ja aneemiast.

Siiani olen külastanud kahte kooli ning kahte naistegruppi. Kuna siinse piirkonna inimesed räägivad peamiselt vaid tamiili keelt, tuleb mul tõlgi abi kasutada. Naistega kohtumistel on mulle abiks tervise teemaliste projektide koordinaator. Kuna tema inglise keel pole samuti väga heal tasemel, siis tuli mul talle ennem tekst valmis kirjutada, et tal oleks võimalus see ära tõlkida. Vestlused naistega on lühemad ning tunnen puudust nende poolsest tagasisidest ja küsimustest. Kehva tõlgi tõttu pole mul võimalik aimu saada, mis naised omakeskis arutavad. Samas tundub, et enamik infost on neile tuttav, mis on väga positiivne.


Koolides on minu ettekanded pikemad ja põhjalikumad ning tõlgiks üpris hea keeleoskusega tütarlaps. Aga keelebarjääri on siiski tunda. Nõnda pean leppima loengu pidamise rolliga, ega saa tüdrukutega vestelda või vastata küsimustele. Samas tundub, et tüdrukud on teemadest huvitatud ja omavad ka algseid teadmisi. Mul on alati hea meel oma kohtumistelt naasta. Kui räägiksime ühist keelt, oleks kasutegur ilmselt suurem, kuid hetkel tuleb olukorraga leppida.

Glen projekti rahastab ASA ning koordineerib Arengukoostöö Ümarlaud

No comments:

Post a Comment